Pyramiden

Pyramiden

Selenit orange links 30 Euro, rechts 55 Euro Bergkristall links 96 Euro, Mitte 31 Euro, rechts 350 Euro Rauchquarz links 51 Euro, Mitte 39 Euro, rechts 54 Euro Rosenquarz links 30 Euro, Mitte 60 Euro, rechts 245 Euro